• candientu@tanhiepthanh.com.vn Email: candientu@tanhiepthanh.com.vn

  • pi twitter Youtube Google plus Facebook

Thống kê truy cập

Đang onlineĐang online: 4

Trong ngàyTrong ngày: 634

Trong ngàyHôm qua: 656

Trong ngàyTrong tuần: 4420

Truy cập thángTruy cập tháng: 11893

Tổng truy cậpTổng truy cập: 1258271

Cân CAS

Cân XB - X/W/V - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 220g đến 8200g

Sai số: 0.001g - 0.1g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân chống nước SW-1WR

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 2.5kg đến 30kg

Sai số: 2.5g - 10g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân FW500

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 3kg đến 30kg

Sai số: 1g-10g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn BW-1N

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 15kg đến 150kg

Sai số: 0.005kg - 0.05kg

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn CWP Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 30kg đến 150kg

Sai số: 0.01kg - 0.05kg

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn HB Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 30kg đến 250kg

Sai số: 0.002kg - 0.02kg

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn DB-1C Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 60kg đến 300kg

Sai số: 0.02kg - 0.1kg

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn DB-1H Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 15kg đến 150kg

Sai số: 0.005kg - 0.05kg

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân bàn DB-I Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 60kg đến 600kg

Sai số: 20g - 200g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đơn giản ED-H Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 3kg đến 30kg

Sai số: 0.1g-1g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đơn giản SH Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 200g đến 5kg

Sai số: 0.1g - 2g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đếm ECB Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 60kg - 200kg

Sai số: 10g - 50g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đếm CS Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 2.5kg đến 20kg

Sai số: 0.5g - 5g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đếm EC Cas - Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 3 kg đến 30 kg

Sai số: 0.1g-1g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ

Cân đếm AC - Cas Korea

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cân: 25 kg đến 200 kg

Sai số: 5g - 50g

Hãng sản xuất: Cas - Xuất xứ Korea (Trung Quốc)

Giá: Liên hệ